VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
27/08/2023

Improvement in Left Ventricular Function with Intracoronary Mesenchymal Stem Cell Therapy in a Patient with Anterior Wall ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

Nội dung bài viết
Cardiovascular Drugs and Therapy (2018) 32:329–338
https://doi.org/10.1007/s10557-018-6804-z


ORIGINAL ARTICLE

Improvement in Left Ventricular Function with Intracoronary Mesenchymal Stem Cell Therapy in a Patient with Anterior Wall ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

Su Hyun Kim1 & Jang Hyun Cho1 & Yoon Ho Lee 2 & Ji Hye Lee2 & Soo Sung Kim2 & Mi Yang Kim2 & Min Gu Lee1 & Won Yu Kang1 & Kyung Sim Lee3 & Young Keun Ahn4 & Myung Ho Jeong4 & Hyun Soo Kim5

Published online: 28 June 2018
© The Author(s) 2018
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する