VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
27/08/2023

Mesenchymal stem cell transplantation after acute myocardial infarction: a meta-analysis of clinical trials

Nội dung bài viết
Attar et al. Stem Cell Research & Therapy (2021) 12:600
https://doi.org/10.1186/s13287-021-02667-1

RESEARCH | Open Access

Mesenchymal stem cell transplantation after acute myocardial infarction: a meta-analysis of clinical trials

Armin Attar1* | Fateme Bahmanzadegan Jahromi2 | Shahin Kavousi2 | Ahmad Monabati3,4 | Asma Kazemi5*
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する