VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
27/08/2023

The therapeutic potential of mesenchymal stem cells for cardiovascular diseases

Nội dung bài viết
Guo et al. Cell Death and Disease (2020) 11:349
https://doi.org/10.1038/s41419-020-2542-9


Cell Death & Disease
REVIEW ARTICLE | Open Access

The therapeutic potential of mesenchymal stem cells for cardiovascular diseases

Yajun Guo1,2 | Yunsheng Yu1,2 | Shijun Hu1,2,3,4 | Yueqiu Chen1,2 | Zhenya Shen1,2
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する