VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
26/08/2023

Định hướng miR-29 qua trung gian exosomes làm giảm teo cơ và xơ hóa thận ở chuột

Nội dung bài viết
Original Article

Exosomes-Mediated miR-29 Transfer Reduces Muscle Atrophy and Kidney Fibrosis in Mice

Haidong Wang,1,2,8 Bin Wang,1,3,8 Aiqing Zhang,1,4 Faten Hassounah,1 Yiqi Seow,5,6 Matthew Wood,6 Fuying Ma,1 Janet D. Klein,1 S. Russ Price,1,7 and Xiaonan H. Wang1
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する