VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
26/08/2023

Tiềm năng và hiệu quả điều trị của liệu pháp tế bào gốc trung mô cho bệnh thận cấp tính/mãn tính

Nội dung bài viết
Review

Potential and Therapeutic Efficacy of Cell-based Therapy Using Mesenchymal Stem Cells for Acute/Chronic Kidney Disease

Chul Won Yun 1 and Sang Hun Lee 1,2,*

1 Medical Science Research Institute, Soonchunhyang University Seoul Hospital, Seoul 04401, Korea;
skydbs113@naver.com
2 Department of Biochemistry, Soonchunhyang University College of Medicine, Cheonan 34538, Korea
* Correspondence: ykckss1114@nate.com; Tel.: +82-02-709-2029
Received: 2 March 2019; Accepted: 28 March 2019; Published: 1 April 2019
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する