VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
26/08/2023

Adiponectin kích thích giải phóng exosomes làm tăng hiệu quả của liệu pháp tế bào gốc trung mô trong điều trị suy tim ở chuột

Nội dung bài viết
Original Article

Adiponectin Stimulates Exosome Release to Enhance Mesenchymal Stem- Cell- Driven Therapy of Heart Failure in Mice

Yuto Nakamura,1 Shunbun Kita,1,2 Yoshimitsu Tanaka,1 Shiro Fukuda,1 Yoshinari Obata,1 Tomonori Okita,1 Hiroyuki Nishida,3,4 Yuki Takahashi,5 Yusuke Kawachi,1 Yuri Tsugawa-Shimizu,1 Yuya Fujishima,1 Hitoshi Nishizawa,1 Yoshinobu Takakura,5 Shigeru Miyagawa,6 Yoshiki Sawa,6,7 Norikazu Maeda,1,8 and Iichiro Shimomura1
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する