VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
26/08/2023

Exosomes có nguồn gốc từ tế bào gốc trung mô tủy xương để điều trị COVID-19 nặng

Nội dung bài viết
STEM CELLS AND DEVELOPMENT
Volume 29, Number 12, 2020
 Mary Ann Liebert, Inc.
DOI: 10.1089/scd.2020.0080

CLINICAL TRIAL

Exosomes Derived from Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells as Treatment for Severe COVID-19

Vikram Sengupta,1,2 Sascha Sengupta,2,3 Angel Lazo, Jr.,4 Peter Woods,5 Anna Nolan,6 and Nicholas Bremer7
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する