VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
26/08/2023

Exosomes từ các tế bào tiền thân nội mô cải thiện kết quả của tổn thương phổi cấp tính do lipopolysacarit gây ra

Nội dung bài viết
Zhou et al. Critical Care (2019) 23:44
https://doi.org/10.1186/s13054-019-2339-3

RESEARCH | Open Access

Exosomes from endothelial progenitor cells improve outcomes of the lipopolysaccharide-induced acute lung injury

Yue Zhou1,2, Pengfei Li1, Andrew J. Goodwin3, James A. Cook4, Perry V. Halushka5,6, Eugene Chang7, Basilia Zingarelli8 and Hongkuan Fan1,9*
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する