VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
26/08/2023

Liệu pháp tế bào gốc cho COVID-19 và các bệnh về đường hô hấp khác: xu hướng thử nghiệm lâm sàng toàn cầu

Nội dung bài viết
Submit a Manuscript: https://www.f6publishing.com
World J Stem Cells 2020 June 26; 12(6): 471-480
DOI: 10.4252/wjsc.v12.i6.471
ISSN 1948-0210 (online)

MINIREVIEWS

Stem cell therapy for  COVID-19 and other respiratory diseases: Global trends of clinical trials

Hong-Long Ji, Cong Liu, Run-Zhen Zhao
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する