VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
26/08/2023

Phương pháp định hướng siRNA chống lại tổn thương phổi cấp tính/hội chứng suy hô hấp cấp tính

Nội dung bài viết
Acta Pharmaceutica Sinica B 2022;12(2):600e620

REVIEW

Pulmonary delivery of siRNA against acute lung injury/acute respiratory distress syndrome

Makhloufi Zoulikhaa, Qingqing Xiaoa, George Frimpong Boafoa, Marwa A. Sallamb, Zhongjian Chenc, Wei Hea,c,*
a Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, China Pharmaceutical University, Nanjing 211198, China
b Department of Industrial Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Alexandria University, Alexandria 21521, Egypt
c Shanghai Skin Disease Hospital, Tongji University School of Medicine, Shanghai 200443, China


Received 14 April 2021; received in revised form 14 June 2021; accepted 2 July 2021
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する