VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
26/08/2023

Khả năng sử dụng exosomes trong chẩn đoán và điều trị bệnh tiểu đường và các biến chứng liên quan

Nội dung bài viết
REVIEW
published: 26 October 2021
doi: 10.3389/fendo.2021.756581

The Utility of Exosomes in Diagnosis and Therapy of Diabetes Mellitus and Associated Complications

Yaoxiang Sun¹†, Qing Tao²†, Xueqin Wu¹, Ling Zhang¹, Qi Liu¹* and Lei Wang²*
¹ Department of Clinical Laboratory, Yixing People’s Hospital, Yixing, China, ² Center for Translational Medicine and Jiangsu
Key Laboratory of Molecular Medicine, Medical School of Nanjing University, Nanjing, China
 
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する