VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
27/08/2023

Mesenchymal Stem Cells for Regenerative Medicine for Duchenne Muscular Dystrophy

Nội dung bài viết
Chapter

Mesenchymal Stem Cells for Regenerative Medicine for Duchenne Muscular Dystrophy

Ahmed Elhussieny, Ken’ichiro Nogami, Fusako Sakai-Takemura, Yusuke Maruyama, AbdElraouf Omar Abdelbakey, Wael Abou El-kheir, Shin’ichi Takeda and Yuko Miyagoe-Suzuki
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する