VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Mescells độc quyền chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến từ Nhật Bản
Viện Nghiên Cứu Ứng dụng Công nghệ Tế Bào Mescells là một trong những đơn vị tư nhân đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Khoa Học Công Nghệ cấp phép về nghiên cứu công nghệ, liệu pháp tế bào trong Y học Tái Tạo. Bắt kịp với xu hướng phát triển của nền y học và công nghệ hiện đại, Mescells tiên phong hợp tác quốc tế, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tế bào từ Nhật Bản và hệ thống máy móc, cơ sở vật chất từ các nước hàng đầu thế giới.

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する