VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
27/08/2023

Tiềm năng của tế bào gốc trung mô trong điều trị loạn dưỡng cơ do di truyền

Nội dung bài viết

Tiềm năng của tế bào gốc trung mô trong điều trị loạn dưỡng cơ do di truyền

Stem cell therapy for muscular dystrophies - PMC (nih.gov) (2020)

Mesenchymal Stem Cells for Regenerative Medicine for Duchenne Muscular Dystrophy | IntechOpen (2020)
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する