VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
26/08/2023

Các tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mỡ của con người ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 1 nhờ phong tỏa điểm kiểm soát miễn dịch

Nội dung bài viết
Diabetologia (2022) 65:1185–1197
https://doi.org/10.1007/s00125-022-05708-3


ARTICLE

Human adipose-derived mesenchymal stem cells prevent type 1 diabetes induced by immune checkpoint blockade

Emi Kawada-Horitani¹ , Shunbun Kita¹·² , Tomonori Okita¹ , Yuto Nakamura¹ , Hiroyuki Nishida³ , Yoichi Honma³ , Shiro Fukuda¹ , Yuri Tsugawa-Shimizu¹ , Junji Kozawa¹·4 , Takaaki Sakaue¹ , Yusuke Kawachi¹ , Yuya Fujishima¹ , Hitoshi Nishizawa¹ , Miyuki Azuma5 , Norikazu Maeda¹·6 , Iichiro Shimomura¹.
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する