VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
27/08/2023

Tế bào gốc trung mô – liệu pháp mới cho bệnh thận mạn tính (CKD – chronic kidney disease)

Nội dung bài viết

Tế bào gốc trung mô – liệu pháp mới cho bệnh thận mạn tính (CKD – chronic kidney disease)

Frontiers | Mesenchymal stem cells: A new therapeutic tool for chronic kidney disease (frontiersin.org) (2022)

Use of mesenchymal stem cells for chronic kidney disease (krcp-ksn.org) (2019)
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する