VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
27/08/2023

Use of mesenchymal stem cells for chronic kidney disease

Nội dung bài viết
Editorial
Kidney Res Clin Pract 2019;38(2):131-134
pISSN: 2211-9132 • eISSN: 2211-9140
https://doi.org/10.23876/j.krcp.19.051

Use of mesenchymal stem cells for chronic kidney disease

Byung Ha Chung

Department of Internal Medicine, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, Korea
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する