VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
26/08/2023

miRNA-19b-3p đóng gói trong exosomes của các tế bào biểu mô ống thúc đẩy kích hoạt đại thực bào M1 trong chấn thương thận

Nội dung bài viết
Cell Death & Differentiation (2020) 27:210–226
https://doi.org/10.1038/s41418-019-0349-y

ARTICLE

Exosomal miRNA-19b-3p of tubular epithelial cells promotes M1 macrophage activation in kidney injury

Lin-Li Lv1, Ye Feng1, Min Wu1, Bin Wang1, Zuo-Lin Li1, Xin Zhong1, Wei-Jun Wu1, Jun Chen1, Hai-Feng Ni1, Tao-Tao Tang1, Ri-Ning Tang1, Hui-Yao Lan 2, Bi-Cheng Liu1

Received: 6 October 2018 / Revised: 25 April 2019 / Accepted: 3 May 2019 / Published online: 16 May 2019
© ADMC Associazione Differenziamento e Morte Cellulare 2019
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する