VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097

LIỆU PHÁP EXOSOMES

Exosomes tế bào gốc trung mô có thể là một chiến lược mới để điều trị các biến chứng của bệnh tiểu đường
REVIEW published: 29 April 2021 doi: 10.3389/fendo.2021.646233 Mesenchymal Stem Cell Exosomes as a New Strategy for the Treatment of Diabetes Complications Jiachao Xiong†, Hao Hu†, Rong Guo, Hui Wang* and Hua Jiang* Department of Plastic Surgery, Shanghai East Hospital, Tongji University School of Medicine, Shanghai, China
Exosomes có nguồn gốc từ tế bào gốc trung mô người duy trì sự sống sót và khả năng tiết insulin của tế bào đảo tụy ở chuột
EXCLI Journal 2020;19:1064-1080 – ISSN 1611-2156 Received: May 23, 2020, accepted: July 20, 2020, published: August 03, 2020 Original article: Exosomes derived from  human mesenchymal stem cells preserve mouse islet survival and insulin secretion function Somayeh Keshtkar¹·², Maryam Kaviani², Fatemeh Sabet Sarvestani², Mohammad Hossein Ghahremani¹, Mahdokht Hossein Aghdaei², Ismail H. Al-Abdullah³, Negar Azarpira²* 1. Department of Molecular Medicine, School of Advanced Technologies in Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 2.Transplant Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 3. Department of Translational Research and Cellular Therapeutics, Diabetes and Metabolism Research Institute, Beckman Research Institute of City of Hope, Duarte, CA/USA * Corresponding author: Negar Azarpira, Transplant Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran, Telephone number: +98-71-36281529, Fax: +98-711-6473954, E-mail: negarazarpira@gmail.com http://dx.doi.org/10.17179/excli2020-2451 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Các tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mỡ của con người ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 1 nhờ phong tỏa điểm kiểm soát miễn dịch
Diabetologia (2022) 65:1185–1197 https://doi.org/10.1007/s00125-022-05708-3 ARTICLE Human adipose-derived mesenchymal stem cells prevent type 1 diabetes induced by immune checkpoint blockade Emi Kawada-Horitani¹ , Shunbun Kita¹·² , Tomonori Okita¹ , Yuto Nakamura¹ , Hiroyuki Nishida³ , Yoichi Honma³ , Shiro Fukuda¹ , Yuri Tsugawa-Shimizu¹ , Junji Kozawa¹·4 , Takaaki Sakaue¹ , Yusuke Kawachi¹ , Yuya Fujishima¹ , Hitoshi Nishizawa¹ , Miyuki Azuma5 , Norikazu Maeda¹·6 , Iichiro Shimomura¹.
Tầm quan trọng của exosome trong sự phát triển và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan
Li et al. Molecular Cancer (2020) 19:1 https://doi.org/10.1186/s12943-019-1085-0 REVIEW | Open Access The significance of exosomes in the development and treatment of hepatocellular carcinoma Xin Li¹, Chuanyun Li¹, Liping Zhang³, Min Wu¹, Ke Cao¹, Feifei Jiang¹, Dexi Chen², Ning Li¹·²* and Weihua Li²*
Tế bào gốc trung mô bảo vệ tế bào khỏi quá trình ferroptosis ở tổn thương gan cấp tính bởi exosomes nhờ sự ổn định lượng protein SLC7A11
www.nature.com/cddis ARTICLE | OPEN Mesenchymal stem cells protect against ferroptosis via exosome- mediated stabilization of SLC7A11 in acute liver injury Feiyan Lin¹·²·³, Wenyi Chen¹·², Jiahang Zhou¹·², Jiaqi Zhu¹·², Qigu Yao¹·², Bing Feng¹·², Xudong Feng¹·², Xiaowei Shi¹, Qiaoling Pan¹·², Jiong Yu¹·², Lanjuan Li¹·² and Hongcui Cao ¹·²·4✉ © The Author(s) 2022
Exosomes có nguồn gốc từ tế bào gốc trung mô dây rốn của người cải thiện tổn thương gan cấp tính do IL-6 gây ra thông qua mIR-455-3p
Shao et al. Stem Cell Research & Therapy (2020) 11:37 https://doi.org/10.1186/s13287-020-1550-0 RESEARCH | Open Access Exosomes derived from human umbilical cord mesenchymal stem cells ameliorate IL-6-Induced acute liver injury through mIR-455-3p Mingyang Shao¹, Qing Xu¹, Zhenru Wu¹, Yuwei Chen¹, Yuke Shu¹, Xiaoyue Cao¹, Menglin Chen¹, Bo Zhang², Yongjie Zhou¹, Rong Yao³*, Yujun Shi¹·4* and Hong Bu¹·4
Exosomes có nguồn gốc từ Tế bào gốc trung mô có thể là chiến lược điều trị mới cho bệnh gan
OPEN:  Experimental & Molecular Medicine (2017) 49, e346; doi:10.1038/emm.2017.63 © 2017 KSBMB. All rights reserved 2092-6413/17 -------------------------------------------------------------------------------------------------- www.nature.com/emm REVIEW:  Mesenchymal stem cell-derived exosomes as a new therapeutic strategy for liver diseases Guohua Lou1,2, Zhi Chen1,2, Min Zheng1,2 and Yanning Liu1,2 The administration of mesenchymal stem cells (MSCs) as a therapy for liver disease holds great promise. MSCs can differentiate into hepatocytes, reduce liver inflammation, promote hepatic regeneration and secrete protective cytokines. However, the risks of iatrogenic tumor formation, cellular rejection and infusional toxicity in MSC transplantation remain unresolved. Accumulating evidence now suggests that a novel cell-free therapy, MSC-secreted exosomes, might constitute a compelling alternative because of their advantages over the corresponding MSCs. They are smaller and less complex than their parent cells and, thus, easier to produce and store, they are devoid of viable cells, and they present no risk of tumor formation. Moreover, they are less immunogenic than their parent cells because of their lower content in membrane-bound proteins. This paper reviews the biogenesis of MSC exosomes and their physiological functions, and highlights the specific biochemical potential of MSC-derived exosomes in restoring tissue homeostasis. In addition, we summarize the recent advances in the role of exosomes in MSC therapy for various liver diseases, including liver fibrosis, acute liver injury and hepatocellular carcinoma. This paper also discusses the potential challenges and strategies in the use of exosome-based therapies for liver disease in the future. Experimental & Molecular Medicine (2017) 49, e346; doi:10.1038/emm.2017.63; published online 16 June 2017  

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する