VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097

BIO CAREER DAY 2024

Nội dung bài viết
VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO MESCELLS THAM GIA SỰ KIỆN ‘‘BIO CAREER DAY 2024’’ DO KHOA SINH HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TỔ CHỨC

Sự kiện diễn ra nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở đào tạo và các Nhà tuyển dụng trong lĩnh vực sinh học, là cơ hội quý báu cho sinh viên học hỏi kinh nghiệm thực tế, tiếp cận các cơ quan và doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm, vị trí thực tập. Đặc biệt, sự kiện cũng tạo điều kiện cho các cơ quan và doanh nghiệp có dịp trực tiếp tuyển chọn và phỏng vấn các ứng viên tiềm năng.

 

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する