VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
27/08/2023

Mesenchymal stem cell-based therapy for autoimmune diseases: emerging roles of extracellular vesicles

Nội dung bài viết
Molecular Biology Reports
https://doi.org/10.1007/s11033-019-04588-y


REVIEW

Mesenchymal stem cell-based therapy for autoimmune diseases: emerging roles of extracellular vesicles

Fariba Rad· Mohammad Ghorbani· Amaneh Mohammadi Roushandeh· Mehryar Habibi Roudkenar

Received: 16 August 2018 / Accepted: 3 January 2019
© Springer Nature B.V. 2019
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する