VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
27/08/2023

Shining the light on clinical application of mesenchymal stem cell therapy in autoimmune diseases

Nội dung bài viết
Jasim et al. Stem Cell Research & Therapy (2022) 13:101
https://doi.org/10.1186/s13287-022-02782-7

REVIEW | Open Access

Shining the light on clinical application of mesenchymal stem cell therapy in autoimmune diseases

Saade Abdalkareem Jasim, Alexei Valerievich Yumashev, Walid Kamal Abdelbasset, Ria Margiana, Alexander Markov, Wanich Suksatan, Benjamin Pineda, Lakshmi Thangavelu and Seyed Hossein Ahmadi
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する