VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
27/08/2023

Tiềm năng của tế bào gốc trung mô trong điều trị bệnh tự miễn

Nội dung bài viết

Tiềm năng của tế bào gốc trung mô trong điều trị bệnh tự miễn

Shining the light on clinical application of mesenchymal stem cell therapy in autoimmune diseases | Stem Cell Research & Therapy | Full Text (biomedcentral.com) (2022)

The therapeutic applications of mesenchymal stromal cells from human perinatal tissues in autoimmune diseases | Stem Cell Research & Therapy | Full Text (biomedcentral.com) (2021)

Mesenchymal stem cell-based therapy for autoimmune diseases: emerging roles of extracellular vesicles - PubMed (nih.gov) (2019)
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する