VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
27/08/2023

The therapeutic applications of mesenchymal stromal cells from human perinatal tissues in autoimmune diseases

Nội dung bài viết
Yang et al. Stem Cell Research & Therapy (2021) 12:103
https://doi.org/10.1186/s13287-021-02158-3

REVI EW | Open Access

The therapeutic applications of mesenchymal stromal cells from human perinatal tissues in autoimmune diseases

Chao Yang1* , Mingjun Wu1, Min You1, Yu Chen1, Maowen Luo1 and Qiang Chen1,2*
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する