VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097

Hội nghị khoa học Chuyên ngành Thấp khớp học - Bệnh viện Quân Y 103

Nội dung bài viết
VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO MESCELLS THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH THẤP KHỚP HỌC, SỰ KIỆN ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 PHỐI HỢP CÙNG HỘI THẤP KHỚP HỌC HÀ NỘI, NÊU BẬT SỰ ĐÓNG GÓP TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ MANG NHỮNG THÀNH TỰU CỦA Y HỌC TÁI TẠO ỨNG DỤNG VÀO LĨNH VỰC CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP.

Theo đó, ThS. Nguyễn Hải Nam - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Tế bào Mescells sẽ có bài báo cáo trực tiếp tại hội nghị về nội dung ''Tiềm năng tế bào gốc trung mô trong y học: Từ nghiên cứu đến ứng dụng lâm sàng". Bài báo cáo này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về công nghệ tế bào gốc trung mô, cập nhật các ứng dụng mới nhất trong lâm sàng, đồng thời, thảo luận về cơ sở khoa học của công nghệ tế bào gốc trung mô trong ứng dụng lâm sàng. 

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する