VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097

Hội nghị khoa học thường niên Hội Thấp khớp học Việt Nam lần thứ XXI_VRA 2024

Nội dung bài viết

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO MESCELLS TỔ CHỨC HỘI THẢO VỆ TINH VỀ CHỦ ĐỀ “CẬP NHẬT NHỮNG TIẾN BỘ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ CƠ XƯƠNG KHỚP BẰNG TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ" TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXI HỘI THẤP KHỚP HỌC VIỆT NAM 

Vào 14h00 - 15h30, ngày 05/04/2024, tại phiên hội thảo vệ tinh “Cập nhật những tiến bộ trong điều trị bệnh lý Cơ Xương Khớp bằng tế bào gốc trung mô", ThS. Nguyễn Hải Nam - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Tế bào Mescells sẽ thuyết trình báo cáo “Tiềm năng tế bào gốc trung mô trong y học. Từ nghiên cứu đến ứng dụng lâm sàng” và ThS. BS. Nguyễn Trần Trung - Phó trưởng khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh Viện E sẽ báo cáo “Giải pháp ứng dụng tế bào gốc trung mô trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp” tại Hội nghị khoa học thường niên Hội Thấp Khớp học Việt Nam lần thứ XXI (VRA 2024). Nội dung 2 bài báo cáo cho thấy tiềm năng của y học tái tạo trong điều trị Cơ Xương Khớp.

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する