VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097

Hội nghị khoa học quốc tế 2023

Nội dung bài viết
VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO MESCELLS BÁO CÁO VỀ TIỀM NĂNG ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG THỂ THAO BẰNG ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ “KHOA HỌC VỚI PHÁT TRIỂN THỂ LỰC, TẦM VÓC CON NGƯỜI VIỆT NAM”

Ngày 21/10/2023, ThS Nguyễn Hải Nam - Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng Công nghệ tế bào Mescells đã tham gia trình bày báo cáo “Ứng dụng công nghệ tế bào gốc trung mô trong hỗ trợ điều trị chấn thương trong thể thao” tại Hội nghị khoa học quốc tế 2023 chủ đề “Khoa học với phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam”. Báo cáo được chọn trình bày trong hội nghị thể hiện sự quan tâm của ngành khoa học thể thao trong và ngoài nước với y học tái tạo ứng dụng trong y học thể thao. Đồng thời cũng thể hiện sự đánh giá cao của các cơ quan quản lý đối với Viện nghiên cứu ứng dụng Công nghệ tế bào Mescells về chuyên môn trong lĩnh vực tế bào gốc và y học tái tạo.

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する