VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097

4. Liệu pháp exosomes cho da liễu (Exosomes therapy for skin disease)

Exosomes của tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ dây rốn kết hợp với Pluronic F127 Hydrogel thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương do bệnh tiểu đường mãn tính và tái tạo da hoàn chỉnh
ORIGINAL RESEARCH Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes Combined Pluronic F127 Hydrogel Promote Chronic Diabetic Wound Healing and Complete Skin Regeneration Jiayi Yang¹·*, Zhiyi Chen¹·*, Daoyan Pan¹·*, Huaizhi Li¹, Jie Shen¹·² ¹ Department of Endocrinology and Metabolism, The Third Affiliated Hospital of Southern Medical University, Guangzhou, People’s Republic of China; ² Shunde Hospital of Southern Medical University, Shunde, People’s Republic of China *These authors contributed equally to this work
Kĩ thuật tạo hydorgel kết hợp exosomes có hoạt tính kháng khuẩn-tự phục hồi để thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương do bệnh tiểu đường mãn tính và tái tạo da hoàn chỉnh
Theranostics 2019; 9(1): 65-76. doi: 10.7150/thno.29766   Research Paper Engineering Bioactive Self-Healing Antibacterial Exosomes Hydrogel for Promoting Chronic Diabetic Wound Healing and Complete Skin Regeneration Chenggui Wang¹*, Min Wang²*, Tianzhen Xu¹, Xingxing Zhang³, Cai Lin³, Weiyang Gao¹, Huazi Xu¹, Bo Lei2,4,5✉, Cong Mao¹✉
Sử dụng exosomes của tế bào gốc/tế bào nền trung mô cho các liệu pháp điều tiết miễn dịch và tái tạo da
Review Mesenchymal Stem/Stromal Cell-Derived Exosomes for Immunomodulatory Therapeutics and Skin Regeneration Dae Hyun Ha ¹·†, Hyun-keun Kim ¹·†, Joon Lee ², Hyuck Hoon Kwon ³, Gyeong-Hun Park 4, Steve Hoseong Yang 5, Jae Yoon Jung 6, Hosung Choi 7, Jun Ho Lee ¹, Sumi Sung ¹,Yong Weon Yi ¹·* and Byong Seung Cho ¹·*

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する