VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097

3. Liệu pháp exosomes cho các bệnh về miễn dịch (Exosomes therapy for immune diseases)

Tác dụng điều hòa miễn dịch của các tế bào gốc trung mô và các túi ngoại bào của chúng trong điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp
MINI REVIEW published: 20 August 2020 doi: 10.3389/fimmu.2020.01912 Immunomodulatory Effects of Mesenchymal Stem Cells and Mesenchymal Stem Cell-Derived Extracellular Vesicles in Rheumatoid Arthritis Huan Liu¹†, Ruicen Li ²†, Tao Liu¹, Leiyi Yang¹, Geng Yin¹* and Qibing Xie¹* ¹ Department of Rheumatology and Immunology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China, ² Health Management Center, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China
Sử dụng exosome có nguồn gốc từ tế bào gốc như là liệu pháp điều trị nano cho các rối loạn tự miễn và thoái hóa thần kinh
HHS Public Access Author manuscript ACS Nano. Author manuscript; available in PMC 2019 November 27. Published in final edited form as: ACS Nano. 2019 June 25; 13(6): 6670–6688. doi:10.1021/acsnano.9b01004. Stem Cell- Derived Exosomes as Nanotherapeutics for Autoimmune and Neurodegenerative Disorders Milad Riazifar†,◆, M. Rezaa Mohammadi‡,◆, Egest J. Pone†,§, Ashish Yeri‖, Cecilia Lässer⊥, Aude I. Segaliny†, Laura L. McIntyre#, Ganesh Vilas Shelke⊥,¶, Elizabeth Hutchins‖, Ashley Hamamoto†, Erika N. Calle†, Rossella Crescitelli⊥,Wenbin Liao†, Victor Pham†, Yanan Yin∇, Jayapriya Jayaraman†, Jonathan R. T. Lakey○, Craig M. Walsh#, Kendall Van Keuren-Jensen‖, Jan Lotvall⊥, Weian Zhao*,†
Các exosomes có nguồn gốc từ tế bào gốc trung mô và các loại túi ngoại bào khác có thể là phương pháp điều trị mới cho các bệnh viêm nhiễm
Review Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes and Other Extracellular Vesicles as New Remedies in the Therapy of Inflammatory Diseases Carl Randall Harrell ¹, Nemanja Jovicic ², Valentin Djonov ³, Nebojsa Arsenijevic ² and Vladislav Volarevic ²·* 1.  Regenerative Processing Plant, LLC, 34176 US Highway 19 N Palm Harbor, Palm Harbor, FL 34684, USA; dr.harrell@regenerativeplant.org 2. Department for Microbiology and Immunology, Center for Molecular Medicine and Stem Cell Research, Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 69 Svetozar Markovic Street, 34000 Kragujevac, Serbia; nemanjajovicic.kg@gmail.com (N.J.); arne@medf.kg.ac.rs (N.A.) 3.  Institute of Anatomy, University of Bern, 2 Baltzerstrasse, 3012 Bern, Switzerland; valentin.djonov@ana.unibe.ch *   Correspondence: drvolarevic@yahoo.com; Tel./Fax: +381-3430-6800 Received: 30 October 2019; Accepted: 5 December 2019; Published: 11 December 2019
Tác dụng của các exosomes có nguồn gốc từ tế bào gốc trung mô đối với các bệnh tự miễn
REVIEW published: 27 September 2021 doi: 10.3389/fimmu.2021.749192 Effects of Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes on Autoimmune Diseases Ziwei Shen¹·², Wei Huang¹·², Jun Liu¹·², Jie Tian², Shengjun Wang² and Ke Rui ¹·²* ¹ Department of Laboratory Medicine, Affiliated Hospital of Jiangsu University, Zhenjiang, China, ² Department of Immunology, Jiangsu Key Laboratory of Laboratory Medicine, School of Medicine, Jiangsu University, Zhenjiang, China

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する