VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097

7. Liệu pháp exosomes trong điều trị bệnh hô hấp (Exosomes therapy respiratory disease)

Phương pháp định hướng siRNA chống lại tổn thương phổi cấp tính/hội chứng suy hô hấp cấp tính
Acta Pharmaceutica Sinica B 2022;12(2):600e620 REVIEW Pulmonary delivery of siRNA against acute lung injury/acute respiratory distress syndrome Makhloufi Zoulikhaa, Qingqing Xiaoa, George Frimpong Boafoa, Marwa A. Sallamb, Zhongjian Chenc, Wei Hea,c,* a Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, China Pharmaceutical University, Nanjing 211198, China b Department of Industrial Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Alexandria University, Alexandria 21521, Egypt c Shanghai Skin Disease Hospital, Tongji University School of Medicine, Shanghai 200443, China Received 14 April 2021; received in revised form 14 June 2021; accepted 2 July 2021
Bệnh lý tim mạch của chứng ngưng thở khi ngủ và vai trò của các túi ngoại bào tuần hoàn
Therapeutic Advances in Respiratory Disease Review Cardiovascular morbidities of obstructive sleep apnea and the role of circulating extracellular vesicles Abdelnaby Khalyfa, Anabel L. Castro-Grattoni and David Gozal
Tiên lượng sớm mức độ nghiêm trọng của COVID-19 bằng túi ngoại bào COPB2
Received: 16 December 2020 | Revised: 27 March 2021 | Accepted: 22 April 2021 DOI: 10.1002/jev2.12092 RESEARCH ARTICLE Early prediction of COVID-19 severity using extracellular vesicle COPB2 Yu Fujita1,2 | Tokio Hoshina3 | Juntaro Matsuzaki4 | Yusuke Yoshioka4 | Tsukasa Kadota2 | Yusuke Hosaka2 | Shota Fujimoto2 | Hironori Kawamoto2 | Naoaki Watanabe2 | Kenji Sawaki3 | Yohei Sakamoto3 | Makiko Miyajima3 | Kwangyole Lee3 | Kazuhiko Nakaharai3 | Tetsuya Horino3 | Ryo Nakagawa5 | Jun Araya2 | Mitsuru Miyato4 | Masaki Yoshida3 | Kazuyoshi Kuwano2 | Takahiro Ochiya4
Liệu pháp tế bào gốc cho COVID-19 và các bệnh về đường hô hấp khác: xu hướng thử nghiệm lâm sàng toàn cầu
Submit a Manuscript: https://www.f6publishing.com World J Stem Cells 2020 June 26; 12(6): 471-480 DOI: 10.4252/wjsc.v12.i6.471 ISSN 1948-0210 (online) MINIREVIEWS Stem cell therapy for  COVID-19 and other respiratory diseases: Global trends of clinical trials Hong-Long Ji, Cong Liu, Run-Zhen Zhao
Exosomes từ các tế bào tiền thân nội mô cải thiện kết quả của tổn thương phổi cấp tính do lipopolysacarit gây ra
Zhou et al. Critical Care (2019) 23:44 https://doi.org/10.1186/s13054-019-2339-3 RESEARCH | Open Access Exosomes from endothelial progenitor cells improve outcomes of the lipopolysaccharide-induced acute lung injury Yue Zhou1,2, Pengfei Li1, Andrew J. Goodwin3, James A. Cook4, Perry V. Halushka5,6, Eugene Chang7, Basilia Zingarelli8 and Hongkuan Fan1,9*
Exosomes có nguồn gốc từ tế bào gốc trung mô tủy xương để điều trị COVID-19 nặng
STEM CELLS AND DEVELOPMENT Volume 29, Number 12, 2020  Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/scd.2020.0080 CLINICAL TRIAL Exosomes Derived from Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells as Treatment for Severe COVID-19 Vikram Sengupta,1,2 Sascha Sengupta,2,3 Angel Lazo, Jr.,4 Peter Woods,5 Anna Nolan,6 and Nicholas Bremer7

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する