VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097

6. Liệu pháp exosomes cho bệnh thận (Exosomes therapy for kidney disease)

miRNA-19b-3p đóng gói trong exosomes của các tế bào biểu mô ống thúc đẩy kích hoạt đại thực bào M1 trong chấn thương thận
Cell Death & Differentiation (2020) 27:210–226 https://doi.org/10.1038/s41418-019-0349-y ARTICLE Exosomal miRNA-19b-3p of tubular epithelial cells promotes M1 macrophage activation in kidney injury Lin-Li Lv1, Ye Feng1, Min Wu1, Bin Wang1, Zuo-Lin Li1, Xin Zhong1, Wei-Jun Wu1, Jun Chen1, Hai-Feng Ni1, Tao-Tao Tang1, Ri-Ning Tang1, Hui-Yao Lan 2, Bi-Cheng Liu1 Received: 6 October 2018 / Revised: 25 April 2019 / Accepted: 3 May 2019 / Published online: 16 May 2019 © ADMC Associazione Differenziamento e Morte Cellulare 2019
Bệnh thận đái tháo đường: quan điểm về các túi ngoại bào
MINI REVIEW published: 03 June 2020 doi: 10.3389/fimmu.2020.00943 Diabetic Nephropathy: Perspective on Extracellular Vesicles Yanfang Lu1,2,3,4, Dongwei Liu1,2,3,4, Qi Feng1,2,3,4 and Zhangsuo Liu1,2,3,4* 1 Department of Nephrology, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, China, 2 Research Institute of Nephrology, Zhengzhou University, Zhengzhou, China, 3 Key Laboratory of Precision Diagnosis and Treatment for Chronic Kidney Disease in Henan Province, Zhengzhou, China, 4 Core Unit of National Clinical Medical Research Center of Kidney Disease, Zhengzhou, China
Định hướng miR-29 qua trung gian exosomes làm giảm teo cơ và xơ hóa thận ở chuột
Original Article Exosomes-Mediated miR-29 Transfer Reduces Muscle Atrophy and Kidney Fibrosis in Mice Haidong Wang,1,2,8 Bin Wang,1,3,8 Aiqing Zhang,1,4 Faten Hassounah,1 Yiqi Seow,5,6 Matthew Wood,6 Fuying Ma,1 Janet D. Klein,1 S. Russ Price,1,7 and Xiaonan H. Wang1
Tiềm năng và hiệu quả điều trị của liệu pháp tế bào gốc trung mô cho bệnh thận cấp tính/mãn tính
Review Potential and Therapeutic Efficacy of Cell-based Therapy Using Mesenchymal Stem Cells for Acute/Chronic Kidney Disease Chul Won Yun 1 and Sang Hun Lee 1,2,* 1 Medical Science Research Institute, Soonchunhyang University Seoul Hospital, Seoul 04401, Korea; skydbs113@naver.com 2 Department of Biochemistry, Soonchunhyang University College of Medicine, Cheonan 34538, Korea * Correspondence: ykckss1114@nate.com; Tel.: +82-02-709-2029 Received: 2 March 2019; Accepted: 28 March 2019; Published: 1 April 2019

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する