VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 幹細胞応用研究所
0866022097
26/08/2023

Bệnh thận đái tháo đường: quan điểm về các túi ngoại bào

Nội dung bài viết
MINI REVIEW
published: 03 June 2020
doi: 10.3389/fimmu.2020.00943

Diabetic Nephropathy: Perspective on Extracellular Vesicles

Yanfang Lu1,2,3,4, Dongwei Liu1,2,3,4, Qi Feng1,2,3,4 and Zhangsuo Liu1,2,3,4*

1 Department of Nephrology, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, China, 2 Research Institute of Nephrology, Zhengzhou University, Zhengzhou, China, 3 Key Laboratory of Precision Diagnosis and Treatment for Chronic Kidney Disease in Henan Province, Zhengzhou, China, 4 Core Unit of National Clinical Medical Research Center of Kidney Disease, Zhengzhou, China
Chủ đề:

Các tin khác

Đăng ký nhận tin 情報を受け取るために購読する